Skautská základna Líčov
lilie_mala.jpg, 10kB


Pravidla pronájmu

Pravidla pronájmu základny během roku

  • Základnu lze po dohodě rezervovat v kterýkoli volný termín, viz. kalendář
  • Cena za osobu/noc je pro skauty 30 Kč, pro ostatní 40 Kč
  • Min. počet pro zamluvení základny je 10 osob nebo dorovnání částky do tohoto počtu tj. 300 Kč, resp. 400 Kč za noc
  • Rezervace základny se provádí přes e-mail, popř. telefonicky
  • Potvrzenou rezervaci lze bezplatně stornovat min. 14 dní před rezervovaným termínem. Za pozdější storno rezervace se uplatňuje poplatek 20% z ceny rezervace, min. 300 Kč


Pravidla pronájmu základny během letních prázdnin

  • Základnu lze po dohodě rezervovat na některý z vypsaných termínů
  • Běhy táborů jsou čtrnáctidenní, každý běh začíná vždy v neděli ve 12:00 hod., končí opět v neděli ve 12:00 hod. Jakékoli jiné termíny či změny je třeba prokonzultovat se správcem
  • Cena za osobu/noc je pro skauty 30 Kč (min. 900 Kč), pro ostatní 40 Kč (min. 1200 Kč)
  • Za storno potvrzené rezervace se účtuje poplatek 15% z ceny rezervace, min. 1500 Kč. Po zaplacení zálohy je zerervace oboustranně závazná a v případě stornování termínu se účtuje poplatek ve výši celé dohodnuté zálohy. 
  • Ohlášení tábora na hygienu a obec provádí nájemce. Pronajímatel poskytuje pouze tábořiště

pravidla