Skautská základna Líčov
lilie_mala.jpg, 10kB


Provozní řád základny 

 • Po odemknutí zamkni zámky zpět na očka, vyhneš se tak jejich hledání před odjezdem. Systematicky si ukládej okenice i železné závory/petlice, abys je uměl vrátit na původní místo.
 • Ve srubech je přísně zakázáno používat otevřený oheň. Kromě baterek je možné použít za dozoru dospělé osoby ke svícení petrolejky, je však nutné si přivézt vlastní petrolej.
 • Do patra srubů je povolen přístup maximálně 6 osob o maximální celkové hmotnosti 450 Kg. Porušení tohoto příkazu ohrožuje osoby pobývající v dolní místnosti i uživatele horní místnosti samotné.
 • Pokud chceš použít v klubovně plynový vařič, je třeba otevřít uzávěr propanbutanové lahve  (dále jen PB láhev) v přístavku za klubovnou. Po vaření ho opět uzavři. Je přísně zakázáno mít otevřený uzávěr PB lahve pokud se topí v kamnech! Pokud PB láhev vypotřebuješ, nahlaš to správci.
 • Použité nářadí a veškeré ostatní vybavení vrať na své místo (klubovna – 1 sekera, kuchyně 2 sekery, dřevník 2 pily).
 • Pitná voda je k dispozici ve vrtané studni v areálu. Na zalití studny je potřeba přivézt si s sebou láhev s 1,5l pitné vody. 
 • Nikde nenechávej jídlo nezabezpečené proti myším! Veškeré zbytky jídla ze základny odvez domů!
 • K potřebě používej pouze záchody a to i v noci.
 • V celém areálu platí zákaz kouření.
 • Je zakázáno rozdělávat oheň mimo táborové ohniště u řeky.
 • Základna je bezodpadová, veškerý svůj odpad odvez s sebou.
 • Před odjezdem ze základny ukliď všechny sruby a vyčisti celý areál, vyber popel ze všech kamen, vynes ho do popelové jámy (pouze vyhaslý), doplň ke všem kamnům štípánky a dřevo.
 • Při odchodu ze základny bezpečně zajisti všechny dveře a okna (okenice, zámky, závory) a to i při krátkodobém opuštění základny
VV